Július
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

Közhangulat Kengyel községben 1975-ben

Az iratanyag levéltári rendezése során számos érdekes dokumentum kerül elő. Az alábbiakban a Kengyel Községi Tanács ilyen vonatkozású, havi információs jelentéseiből idézünk szó szerint - az értelemzavaró hibák []-ben történő javításával. A sorok olvasása közben pedig elgondolkodhatunk azon, hogyan sikerült befejezni az alábbi mondatokat, és hogyan sikerült a jelentések írójának megértetnie magát - magyarán szólva magyarul...

„A fenti tárgyra és számra hivatkozva jelentésem[et] az alábbiak szerint teszem meg."

Külpolitika

„A lakosság körében nagy megelégedést váltott ki, hogy 1975. március 26-án hatályba lépett a baktérium[-] és toxinfegyverek eltiltásáról [SIC!] szóló egyezmény."

„A dolgozók szomorúan fogadták az újsághírt, amely közölte, hogy Luiz Corvalán chillei komonista [SIC!] vezető élete veszélyben van. Úgy nyilatkoztak, hogy sajnos a tiltakozáson kívül mást nem igen tehetünk érte."

Belpolitika

„A szocialista demokrácia a munkahelyi demokrácia kérdésénél élesen vetődött fel, hogy lehet-e és helyes-e mindenbe beleszólni.

Az üzemszervezésről szóllva [SIC!] elmondották, mostmár [SIC!] beszélni kell róla, mert az a baj, hogy idáig csak beszéltünk róla"

„Az új KRESZ bevezetésével - figyelemmel a gépjárművek megnövekedett számára - voltak olyan megjegyzések[, hogy:] «mostmár lehet majd az országúton mászni, mint a csiga.» Mindemellett az a tapasztalat, hogy a sebességkorlátozást fokozatosan megszokják és betartják a gépjárművezetők."

„Akik ezután tudják beszerezni a szükséges építési anyagokat, szívják a fogukat [SIC!] és nem lehet elmondani, hogy örültek az árváltozásnak."

„... az emberek tudomásul vették az árrendezést. De volt olyan megjegyzés [is, hogy:] «a kormány helyesebben járt volna el, ha a szeszesital árát emelte volna, mert az nem kell a gyermekeknek, de a cukor [a] gyermeknevelésnél létkérdés.» [SIC!]"

„Ugyancsak az érdeklődés középpontjába[n] van [a] szakszervezetek XXIII. Kongresszusa. Szinte mindenki elcsodálkozott a Gáspár Elvtárs beszédjén [SIC!]. Nem gondolták, hogy a szakszervezeti tagság több mint 4 milliós."

Gazdasági kérdések

„Az egyesült termelőszövetkezetben annak ellenére, hogy az új helyzetnek megfelelően a munkakörök elosztása megtörtént, jó néhány ember nem találja a helyét."

A lakosság ellátása

„A Nőnapi rendezvényekhez sem tudtak megfelelő mennyiségű édességet biztosítani az üzletek. Ebből eredően igen rossz vélemények alakultak ki az ellátást illetően. [SIC!]"

Közoktatás, kulturális élet

„A 14 éves fiatalok részére ünnepélyes keretek között lett átadva a személyi igazolvány május 31-én. Az Általános Iskola [SIC!] igazgató helyettese köszöntötte a 72 fiatalt, majd ezt követően a helyi rendőr körzeti megbízott adta át az igazolványokat. Ugyanezen a napon szervezte az iskola a kisdobos[-] és úttörő[]avató ünnepséget [is], amelyet fővárosi művészet [SIC!] közreműködésével tettek színvonalasabbá."

„Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

K e n g y e l , 1975. [február 13 - december 13.]

[Aláírás]

tanácselnök"

Kis Krisztián Bálint s. levéltáros

 
 
 

      


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo