Önkormányzatoknak, iratképzőknek
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

 A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (valamint az azt módosító 2005. évi CXLIX. törvény) értelmében a nem selejtezhető irattári anyag fennmaradásának biztosítása érdekében az illetékességi körébe tartozó szervek iratainak védelmét és iratkezelésének rendjét a szervek iratkezelési szabályzata alapján rendszeresen ellenőrzi. A levéltár ellenőrzi továbbá az illetékességi körébe tartozó szervek iratainak selejtezését, és a maradandó értéket nem képviselő, selejtezésre kiválogatott iratok megsemmisítését a hozzá legalább két példányban megküldött selejtezési jegyzőkönyvek záradékolásával engedélyezi. Tekintettel arra, hogy a selejtezni kívánt iratok esetében mindig a keletkezésük évében érvényben lévő irattári tervekben meghatározott őrzési időket kell figyelembe venni, ezért az önkormányzatok munkájának megkönnyítése érdekében a Levéltár az alábbiakban hozzáférhetővé teszi a tanácsi korszakra vonatkozó legfontosabb jogszabályokat szkennelt formátumban. Kérjük, hogy amennyiben kérdéseik lennének a selejtezés elvégzésével kapcsolatban, a Levéltár munkatársait telefonon felhívni szíveskedjenek! (06-56-421-404)


Az 1957-1960-ig keletkezett iratokra vonatkozóan az 1058/1956. (VI. 28.) Minisztertanácsi határozat „Minta-ügyiratkezelési szabályzat a tanácsi végrehajtó bizottságok számára" rendelkezései érvényesek.

Az 1961-1973 közötti iratok selejtezése az 1/1960 KE utasítás „Útmutató az iratselejtezési ügykörjegyzékek használatához" (TK. 10.sz.) alapján történik.

Az 1974-1984-ig keletkezett iratok selejtezését a 8/1973. (TK 51.) MTTH sz. utasítás „A tanácsi szervek ügyiratkezelésének szabályai" alapján kell elvégezni.

1/1982. (TK. 5.) MTTH utasítás (A Minisztertanács Tanácsi Hivatala) „a tanácsi szervek ügyiratkezelésének szabályairól szóló 8/1973 (TK 51) MTTH számú utasítás módosítása és egységes szövege".

Az 1985-1999-ig keletkezett iratok selejtezését a 2/1984. (TK 28.) MTTH sz. utasítás „A tanácsi szervek ügyiratkezelésének szabályairól szóló 1/1982 (TK 27) MTTH számú utasítás módosításáról" alapján végezzék. Fontos: a hagyatéki leltár- (36H1) és az építési, bontási stb. (25E4) ügyek őrzési ideje tévesen lett meghatározva, maradandó értékű helyett selejtezhetőnek feltüntetve. Kérjük, hogy amennyiben ilyen irataik még vannak, ezeket ne selejtezzék!

1999-től érvényes a később többször módosított 38/1998 (IX.4.) BM rendelet „A helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról"

22/1999. (VII.16.) BM rendelet „A helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 38/1998 BM rend módosításáról." 2000. január 1-től lépett hatályba.

38/2001 (XII. 22.) BM rendelet „A helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 38/1998 BM rend módosításáról." 2002. január 1-től lépett hatályba.

45/2003. (XII. 2.) BM rendelete a helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 38/1998. (IX. 4.) BM rendelet módosításáról. 2004. január 1-én lépett hatályba.

A választásról szóló H/3. pontot módosította a 66/2004. (XI.12) BM rendelet, a választói névjegyzékek 90 nap után selejtezhetők

335/2005 (XII. 29.) Kormány rendelet „A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről" (KEIR) 2006. január 1-től lépett hatályba.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500335.KOR

12/2006 (XII. 18.) ÖTM rend. (MK . 2006. 156.sz.) „A helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról" 2007. január 1-től lépett hatályba.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk06156.pdf


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo