Ügyfeleinknek
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

Levéltárunkban számos ügyfeleink számára hasznos dokumentumot is őrzünk. Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre építési, munkaviszony igazolási, hagyatéki és egyéb ügyekben is.


Levéltárunkban az alábbi - ügyfeleink számára hasznosítható - dokumentumokat őrizzük:

 • Közfeladatot ellátó intézmények iratanyagai, pl.: 1987 előtti Tanácsi iratanyagok:
  • Építkezésekkel kapcsolatos engedélyek, tervek, használatbavételi engedélyek.
  • Igazgatási osztály által kiadott hagyatéki végzések, hadigondozás.
  • Gyámügyi iratok.
  • Munkaügyi osztálynál keletkezett NDK munkaviszony igazolások.
  • Földhivatali iratok, pl.: bejegyzések, adásvételi szerződések, határozatok 1946-1981-ig.
  • Bírósági iratok, pl. házasságfelbontás, gyermek elhelyezés.
 • Szolnok megyében működött vállalatok, Tsz-ek iratanyagának egy része.

 

Ügyfeleink - kizárólag személyesen, vagy levélben történő megkeresés útján - az alábbi módon kérhetnek ki iratot:

 • Személyesen, ügyfélfogadási időben

            hétfőtől csütörtökig: 8-1530, pénteken: 8-1300

 • Levélben
 • Faxon illetve e-mailben

Kérjük, az ügyintézéshez feltétlenül hozzák magukkal személyi azonosító okmányaikat. Amennyiben ügyfeleink nem a saját ügyükben járnak el (ügyvédi, mérnöki irodák, családtagok), kérjük, az érintett személytől származó meghatalmazást is hozzák magukkal.

Az iratok keresését megkönnyíti, ha az ügyre vonatkozóan minél több információt rendelkezésünkre tudnak bocsátani. Ilyen pl. a keresett irattal kapcsolatos fontos évszám, iktatószám, határozatszám, név, lakcím.

Az iratok hiteles másolatának kiadása illetékköteles, ami 2200 Ft-os illetékbélyeg formájában, egyszeri kifizetéssel történik.

A fénymásolatok ára:

      A4:   80 Ft/oldal

      A3: 150 Ft/oldal

Térkép vagy terv fénymásolás ára:

            450 Ft/m.

Hivatalos ügyintézési idő: 30 nap

Az 5 napon belüli sürgősségi felár természetes személyek részére 1000 Ft, jogi személyek részére 2000 Ft.

Tisztelettel állunk ügyfeleink rendelkezésére!

Ügyfélszolgálati munkatársaink neve, elérhetősége:

 
 

 Jakabné Mézer Éva

levéltári kezelő

 Szikszainé Fekete Mária

levéltári kezelő

Postacím:

     Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

     5002. Szolnok, Pozsonyi út 40-42.

     Tel: 56/344-161

     Fax: 56/421-404

E-mail:   leveltar@szolarchiv.hu


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo